Przemysław Brzdąk

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Emergency button

Własność własności nierówna?

Przemysław Brzdąk20 grudnia 2017Komentarze (0)

– … przede wszystkim proszę przyjąć moje gratulacje. Pański pomysł z detektorem jest wart miliony. Zapewne ma pan tego świadomość.

– Pomysł jak pomysł. Grunt, że sprzedaż rośnie, w obecnych czasach jest moda na gadżety, więc jest też popyt i koniunktura mi sprzyja. Co do pomysłu, czy jest wart miliony. Na to nie patrzę panie mecenasie, dla mnie liczy się konkretna sprzedana sztuka, wiem, że tylko to przynosi mi dochód.

– Słusznie, chcę jednak panu coś pokazać.

Adwokat wyjął z kieszeni biały podłużny, zaokrąglony prostopadłościan, z charakterystycznym znakiem rozciętej gruszki.

– Zapewne zna pan to logo, ten kształt. Oczywiste, to jeden z bardziej popularnych obecnie modeli telefonów. Zapewne wie pan też jaki jest koszt produkcji takiego urządzenia i ile ono kosztuje w sklepach.

Cała tajemnica nie tkwi jednak w tym ile warte jest samo urządzenie, ale właśnie ile wart jest pomysł – pomysł na funkcje, sposób działania, możliwości, dodatkowe usługi, ale też na tę trywialną przeciętą gruszkę na klapce i na kształt tego telefonu.

Dlatego ludzie są skłonni wydać o wiele, wiele więcej na zakup tego, bądź co bądź trywialnego urządzenia, niż producent wydaje na jego wytworzenie.

– Przepraszam, ale nie bardzo rozumiem panie mecenasie. Miał mi pan opowiedzieć o tym, jak mam nie stracić pieniędzy na moim detektorze, a szpanuje pan swoim „smarkfonem” w dodatku mocno przestarzałym, bo chyba już dwuletnim, nieprawdaż?

– Panie Jamesie, powód dla którego wyjąłem, jak słusznie pan zauważył mój wysłużony telefon, jest jeden. Chcę panu pokazać, że sam przedmiot obecnie nie ma już takiej wartości, jak kiedyś. Teraz ludzie nie kupują przedmiotów, kupują użyteczności, funkcje, możliwość komunikacji, dostęp do informacji, przy okazji nabywają prestiż, poczucie luksusu. Kupują sobie dobre samopoczucie, przynależność do grupy i tysiąc innych emocji i oczekiwań.

Ważne jest jednak to, że na początku wszystkiego była myśl, pomysł, idea, która znalazła swój ostateczny wyraz w tym oto białym pudełku. Ważne jest też to, by pudełko miało na sobie znaczek przeciętej gruszki i ładnie wyglądało – co też oczywiście jest realizacją pomysłu.

Gdzie zatem w tym wszystkim miejsce na pieniądze, ich zarabianie lub utratę?

Otóż – w tym miejscu adwokat wziął głęboki wdech, a James przygotował się na długi, zawiły i niezrozumiały dla niego wywód prawniczy – w obecnych czasach pieniądz to przede wszystkim pomysł, idea. Aby zarabiać trzeba więc myśleć i wymyślać, aby nie tracić – trzeba te „wymyślenia” chronić i zabezpieczać.

– To już wiem, przerwał wywód zniecierpliwiony przedsiębiorca. Oczekiwałem, że dowiem się od pana czegoś nowego, mecenasie…

– Cierpliwości, spokojnie odparł adwokat, właśnie do tego zmierzam.

Przed chwilą ustaliliśmy, że większość sukcesów rynkowych miała swój początek w pomyśle, idei. Pojawiła się zatem potrzeba, by pomysłom tym dać ochronę prawną. By jednostki twórcze, kreatywne, mogły ze swych pomysłów się utrzymywać, a także mieć motywację do dalszego działania.

Ochrona taka zawiera się w szerokim pojęciu Prawa Własności Intelektualnej, choć moim skromnym zdaniem, właściwsze byłoby „prawo ochrony własności intelektualnej„.

W ogromnym zbiorze należy wyróżnić dodatkowe kategorie, a mianowicie prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo – czy też raczej prawa własności przemysłowej, a także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Każda z tych kategorii służy innym celom.

– Domyślam się, gdyby się dało wszystko załatwić jednym przepisem było by dla was, prawników, za mało pracy, wtrącił z przekąsem pan Wzorowy.

– Powodem dla takiego rozróżnienia ciągnął, niezrażony uszczypliwością przedsiębiorcy, adwokat – było to, że pomysły i idee mogą się realizować w różnych obszarach naszej codzienności.

Mogą to być wytwory artystyczne, które mają na celu przede wszystkim wzbudzić określone odczucia estetyczne. Mówiąc w dużym uproszczeniu, uznano więc, że twórcom – artystom należy się ochrona z tego właśnie tytułu. By inne osoby korzystając z już stworzonych, przez inne osoby dzieł, takich jak na przykład: obrazy, muzyka, książki, nie czerpały korzyści czy to osobistych czy to, mówiąc trywialnie, pieniężnych.

Innym natomiast celom służy prawo własności przemysłowej, które stworzone zostało niejako specjalnie dla… pana, panie Jamesie.

– Specjalnie dla mnie?- zadziwił się biznesmen, pan chyba raczy żartować,  mecenasie.

– Gdzieżbym śmiał. Prawo własności przemysłowej zostało przewidziane przede wszystkim jako zabezpieczenie interesów przedsiębiorców, takich jak pan właśnie. W skład tego zbioru wchodzi kilka elementów, poczynając od wynalazków, przez znaki towarowe, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, a kończąc na oznaczeniach geograficznych i topografii układów scalonych.

Osobnym zagadnieniem, nie mniej istotnym jest kwestia zabezpieczenia przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami, którzy niejednokrotnie „jadąc na czyichś plecach” lub, które to określenie jeszcze bardziej mi się podoba „orząc cudzym wołem” czerpią z cudzej pracy i wysiłku korzyści dla siebie. Ochronie przed takimi, co z pewnością Pan zauważył – działaniami „nie fair” służy prawo nieuczciwej konkurencji.

Dostrzegając pierwsze objawy znużenia u swojego słuchacza, adwokat przerwał swój mini-wykład, pozostawiając dalszą jego część na inną porę.

– Koniaczek, panie Jamesie? – zapytał z wyraźną troską.

– Podwójny, stać mnie – odparł przedsiębiorca, orientując się, że znowu mimo woli użył cytatu z tego samego, kultowego filmu…

*****

Drogi czytelniku, przede wszystkim gratuluję Ci, że doczytałeś do tego momentu. Więc jak mniemam, tematyka i forma bloga Cię zainteresowała, co mnie niezmiernie cieszy.

Pora na kilka słów merytorycznego wyjaśnienia dla dociekliwych.

Zaczynając dość patetycznie, można stwierdzić, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zaczęto dostrzegać wartość nie tylko przedmiotów fizycznych, rzeczy, czyli prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, które od dawna objęte były ochroną prawną. Zaczęto również zwracać uwagę na wartość innych przejawów twórczej aktywności ludzkiej, zarówno w sferze szeroko pojętej kultury i sztuki, jak i w dziedzinie przemysłowej, a z czasem i usługowej.

Pojawiła się zatem konieczność zapewnienia  takim przejawom twórczej aktywności, których istota nie była od razu zauważalna, a stanowiła przejaw wysiłku intelektualnego i wyrażała się dopiero po zmaterializowaniu na konkretnym nośniku (papier, drewno, kamień itd.), ochrony prawnej.

Owe niezmaterializowane wytwory myśli, zostały ujęte pod wspólnym mianem Własności Intelektualnej.

Wobec różnego rodowodu i celów, jakim „przedmioty” własności intelektualnej służą, dokonano dalszego podziału na prawo autorskie, które służyć ma głównie ochronie interesów twórców, artystów i na prawo własności przemysłowej służące przede wszystkim zabezpieczeniu interesów przedsiębiorców.

W polskim systemie prawnym wyróżnić można dwa podstawowe akty prawne regulujące powyższą materię. Są to następujące ustawy:

  1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 880 ze zmianami), która jak sama nazwa wskazuje dotyczy zagadnień związanych z prawami autorskimi, ich powstaniem, podziałem, ochroną, przenoszeniem, licencjami. Ustawa ta reguluje również kwestie związane z tzw. prawami pokrewnymi, do których należą prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych;
  2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 776), która z kolei normuje zagadnienia związane z wynalazkami (patenty), wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi i topografią układów scalonych. Ustawa ta reguluje też zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców.
    Ustawa ta zawiera przepisy określające zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
    (art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy)

Dodatkowo w zakres prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa własności przemysłowej zaliczane są regulacje z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), która ma na celu zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów (art. 1 ustawy).

Po tym krótkim rysie systematyzującym pora w końcu zająć się samym pojęciem dobra (przedmiotu) własności intelektualnej, a w szczególności wskazać czym różni się ono od tradycyjnego prawa własności.

Przede wszystkim dobra stanowiące przedmioty praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw własności przemysłowej – które nas tutaj szczególnie interesują są, tak jak przedmioty prawa własności określonego w art. 140 Kodeksu cywilnego, przedmiotami podmiotowych praw bezwzględnych, skutecznych erga omnes (przeciw wszystkim), a więc uprawniony do takiego prawa ma możliwość skutecznego żądania by nikt jego prawa nie naruszał, a w wypadku naruszenia, uprawnionemu przysługują określone prawem środki mające na celu bądź to przywrócenie mu korzystania z jego prawa, bądź naprawienie skutków dokonanego naruszenia.

Katalog praw własności intelektualnej (przemysłowej) ma charakter zamknięty, co oznacza, że to ustawodawca określa zarówno ilość, rodzaj jak i treść tych praw i katalog ten nie może być, np. na podstawie umowy między stronami, rozszerzony – w tym zakresie prawa własności intelektualnej (przemysłowej) również znajdują silne podobieństwo do prawa własności i innych praw rzeczowych wskazanych w części drugiej Kodeksu cywilnego.

Prawa własności intelektualnej (przemysłowej) mają również charakter majątkowy, a więc niosą ze sobą określoną, wyrażoną w konkretnej sumie pieniężnej, wartość ekonomiczną.

Tym co odróżnia prawa własności intelektualnej (przemysłowej) od prawa własności opisanego w art. 140 Kodeksu cywilnego to ich, co do zasady, czasowy (okresowy) i terytorialny charakter. Prawa własności intelektualnej, trwają bowiem przez ściśle określony okres, po którego upływie wygasają i uprawniony nie może już korzystać z nich na zasadach monopolu – wchodzą do tzw. domeny publicznej i wówczas są dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Ponadto prawa własności intelektualnej (przemysłowej) są skuteczne jedynie na określonym terytorium, zazwyczaj konkretnego państwa lub państw, a rozszerzenie zakresu ich skuteczności, czy raczej skuteczności ich ochrony wymaga od uprawnionego spełnienia określonych warunków formalnych, o których będzie mowa poniżej.

Prawa własności przemysłowej, już zatem nie wszystkie prawa własności intelektualnej, powstają i ustają wskutek konstytutywnej decyzji administracyjnej (w Polsce – decyzja Urzędu Patentowego), która wydawana jest po przeprowadzeniu mniej lub bardziej sformalizowanego postępowania rejestracyjnego.

Oczywiście z udzieleniem – powstaniem konkretnego prawa własności przemysłowej, wiąże się konieczność poniesienia przez uprawnionego opłaty za przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego i rejestrację, a także niejednokrotnie opłat za przedłużenie rejestracji na kolejny okres.

Konkludując zatem stwierdzić można, że prawa własności przemysłowej są prawami podmiotowymi bezwzględnymi, skutecznymi erga omnes, mają charakter majątkowy. Ich liczba jest ściśle określona (zamknięty katalog praw własności przemysłowej). Ponadto mają charakter czasowy, terytorialny, ich powstanie uzależnione jest od wydania decyzji przez uprawniony organ administracyjny, a powstanie takiego prawa wiąże się z koniecznością ponoszenia przez uprawnionego opłat.

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że tym wstępem przybliżyłem Ci nieco zarys elementarnych zagadnień związanych z podziałem i charakterystyką praw własności intelektualnej, a w szczególności praw własności przemysłowej.

Wkrótce ciąg dalszy przygód Jamesa Wzorowego w Świecie Własności Przemysłowej, zapraszam do lektury…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: